Digiworld đạt lợi nhuận Qúy II/2017, tăng trưởng 77% so với cùng kỳ 2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017, Công ty Cổ Phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation-“DGW”) công bố báo cáo kết quả kinh doanh Quý II/2017.
Theo đó, lợi nhuận hợp nhất sau thuế Quý II/2017 đạt 20,4 tỷ; tăng mạnh 77% so với cùng kỳ Quý II/2016, mặc dù doanh thu thuần Quý II/2017 Digiworld đạt 791 tỷ giảm 148,8 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Xét lũy kế 6 tháng đầu năm, Digiworld đạt doanh thu 1.552 tỷ và lợi nhuận sau thuế 29 tỷ, hoàn thành 52,7% kế hoạch năm.

 

 

Bảng so sánh chi tiết cùng kỳ Quý II-2017/ 2016:

Kết quả Kinh DoanhQ2/2016Q2/2017S/s cùng kỳ Q2
Máy tính462,000476,7023.18%
Điện thoại di động (ngoài Nokia)339,000143,777(57.59%)
Nokia/Microsoft
Thiết bị văn phòng139,000170,68122.79%
Chăm sóc Sức khỏe
Doanh thu939,999791,163(15.83%)
Lợi nhuận sau thuế11,53020,41477.05%

Lợi nhuận Quý II của Digiworld tăng trưởng ấn tượng nhờ chiến lược tái cơ cấu hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong đó:

  • Thay đổi cơ cấu sản phẩm trong nhóm ngành điện thoại, cụ thể là tập trung kinh doanh các dòng sản phẩm sử dụng trọn gói dịch vụ phát triển thị trường (MES) để thúc đẩy biên lợi nhuận (đạt 7,4%). Trong đó bao gồm lợi nhuận từ các sản phẩm thương hiệu Xiaomi bắt đầu được ghi nhận từ Quý II/2017.
  • Nhóm ngành hàng thiết bị văn phòng tiếp tục tăng trưởng mạnh và gia tăng đóng góp vào lợi nhuận chung. Bên cạnh sự tăng trưởng ổn định từ các dòng sản phẩm hiện tại, là sự đóng góp lợi nhuận từ các sản phẩm mới như LG.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm do hiệu quả từ:

-Việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự với chiến lược chuyên môn hóa và tinh gọn hơn, chuẩn bị cho các kế hoạch mở rộng kinh doanh dài hạn.
-Quản lý công nợ tốt nên tối ưu sử dụng dòng tiền mặt thu về, tiết kiệm được chi phí lãi vay.

Với sự nỗ lực không ngừng, Digiworld xem kết quả Quý II/2017 là bước nhảy khích lệ cho một năm kinh doanh bứt phá, đặc biệt với nhóm ngành hàng mới “Chăm sóc Sức khỏe” sẽ đi vào hoạt động từ Quý III/2017.

Đính kèm Báo cáo Tài chính Hợp nhất QII/ 2017: http://bit.ly/2vlVu3T