Digiworld qua những con số

2

Thập kỷ phát triển
mạnh mẽ, bền vững và uy tín

1000

Nhân sự
giàu kinh nghiệm, kỹ năng

16000

Đại lý phân phối

63

Tỉnh thành tại Việt Nam

33%

Doanh thu tăng trưởng hàng năm