Untitled-1

Digiworld lãi 67 tỷ đồng năm 2016, vượt kế hoạch cả năm

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23.01.2017 – Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation – mã chứng khoán DGW) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016. Theo đó, lũy kế cả năm 2016, Digiworld đạt trên 3.800 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế cả năm thu…Read More