CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Danh sách công việc

STT Tên công việc Bộ phận Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
1

Đại diên kinh doanh (Trình dược viên OTC)

Tiếp thị
TP. HCM
16/09/2017
2

Kế Toán Công Nợ

Tài chính & Kế toán
TP. HCM
18/09/2017
3

Nhân viên kiểm soát ngân sách (Budget Controller)

Tài chính & Kế toán
TP. HCM
18/09/2017
4

Nhân viên giao nhận xe máy

Dịch vụ khách hàng
TP. HCM
18/09/2017
5

Nhân viên phụ trách khách hàng

Tiếp thị
Hà Nội,  Đà Nẵng
18/09/2017
6

Tư vấn viên (Call center)

Tiếp thị
Hà Nội
12/09/2017
7

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Kinh doanh
Hà Nội,  TP. HCM,  Đà Nẵng
12/09/2017