CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Danh sách công việc

STT Tên công việc Bộ phận Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
1

Trình dược viên – Khu vực phía Nam

Tiếp thị
TP. HCM
07/11/2017
2

Quản lý cửa hàng

Công nghệ
TP. HCM
07/11/2017
3

Phó Quản lý cửa hàng

Công nghệ
TP. HCM
07/11/2017
4

Nhân viên triển khai dán tem

Giao nhận
TP. HCM
07/11/2017
5

Nhân viên kỹ thuật

Kỹ thuật
TP. HCM
07/11/2017
6

Nhân viên kế toán tổng hợp

Tài chính & Kế toán
TP. HCM
07/11/2017
7

Nhân viên kế toán

Tài chính & Kế toán
TP. HCM
07/11/2017
8

Nhân viên tư vấn bán hàng

Bán Sỉ
TP. HCM
07/11/2017
9

Nhân viên phụ trách khách hàng

Tiếp thị
Hà Nội,  Đà Nẵng
07/11/2017