CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Danh sách công việc

STT Tên công việc Bộ phận Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
1

Tư vấn viên (Call center)

Tiếp thị
Hà Nội
2

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Kinh doanh
Hà Nội,  TP. HCM,  Đà Nẵng
12/07/2017