CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Danh sách công việc

STT Tên công việc Bộ phận Nơi làm việc Ngày hết hạn
1

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Kinh doanh
Hà Nội,  TP. HCM,  Đà Nẵng
30/06/2017
2

Trưởng kinh doanh khu vực (ASM)

Kinh doanh
Hà Nội,  TP. HCM,  Đà Nẵng
30/06/2017
3

Trình dược viên

Tiếp thị
Hà Nội,  TP. HCM,  Đà Nẵng
30/06/2017
4

Trưởng kinh doanh vùng (RSM)

Kinh doanh
Hà Nội,  TP. HCM,  Đà Nẵng
30/06/2017
5

Nhân viên phụ trách khách hàng

Kinh doanh
Hà Nội,  Đà Nẵng
30/06/2017
6

Nhân viên kĩ thuật bảo hành

Kỹ thuật
Hà Nội
30/06/2017
7

Chuyên viên Quan hệ công chúng

Truyền thông
TP. HCM
30/06/2017