CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Danh sách công việc

STT Tên công việc Bộ phận Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
1

Nhân viên kinh doanh Linh kiện/ Xiaomi

Dịch vụ khách hàng
TP. HCM
09/02/2018
2

Nhân viên Tư vấn bán hàng Xiaomi Store

Bán hàng
TP. HCM
09/02/2018
3

Nhân viên triển khai dán tem

Phụ kho
TP. HCM
09/02/2018
4

Nhân viên Chính Sách & Tiền lương (C&B Executive)

Hành chính nhân sự
Hà Nội
09/02/2018
5

Nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin – IT Helpdesk

Kỹ thuật
Hà Nội
09/02/2018
6

Trưởng kinh doanh khu vực (IT)

Tiếp thị
Đà Nẵng
09/02/2018
7

Nhân viên phụ trách khách hàng

Tiếp thị
Đà Nẵng
09/02/2018
8

Nhân viên kế toán công nợ

Tài chính & Kế toán
Đà Nẵng
15/01/2018