Analyst Meeting Quý 3 năm 2020

Ngày 12/11/2020, Digiworld đã tổ chức thành công Analyst Meeting - họp mặt các chuyên viên phân tích từ các Công ty chứng khoán. Nội dung chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh Quý 3/2020

2. Cập nhật tình hình kinh doanh đến thời điểm hiện tại

3. Triển vọng kinh doanh Quý 4/2020

Tài liệu buổi họp