CÁC NGÀNH HÀNG ĐỀU TĂNG TRƯỞNG, DIGIWORLD ĐẠT KỶ LỤC DOANH THU QUÝ II VƯỢT MỐC 2,000 TỶ ĐỒNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2019, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation-“DGW”) công bố kết quả kinh doanh Quý II đạt doanh thu thuần cao kỷ lục 2,006 tỷ đồng kể từ khi thành lập, tăng 46% và lợi nhuận sau thuế đạt 35.3 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp Quý II là mùa thấp điểm trong năm.

Như vậy, kết thúc 06 tháng đầu năm Digiworld đạt tổng doanh thu thuần 3,377 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả kinh doanh này, công ty đã hoàn thành 47% kế hoạch doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Để đạt được kết quả kinh doanh bứt phá này, Digiworld đã nỗ lực đẩy mạnh tăng trưởng đều cho tất cả các ngành hàng, đặc biệt nhóm ngành hàng tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm đã đạt tăng trưởng 170% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, kết quả nửa năm của các ngành hàng như sau:

  • Ngành hàng tiêu dùng: Doanh thu đạt 116 tỷ đồng, tăng trưởng 170% so với cùng kỳ năm ngoái với hợp đồng tổng phân phối sản phẩm dinh dưỡng y học của Nestle đầu năm 2019, hoàn thành 33% kế hoạch năm.
  • Ngành hàng thiết bị văn phòng: đây là ngành hàng được kỳ vọng tăng trưởng trong dài hạn với xu hướng chuyển đổi số, doanh thu đạt được 589 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 42% kế hoạch năm.
  • Ngành hàng điện thoại di động: doanh thu đạt 1,551 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 52% kế hoạch năm. Hiện tại, Digiworld chiếm 8% thị phần smartphone so với mức 6% cùng kỳ năm 2018.
  • Ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng: doanh thu đạt 1,121 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 47% kế hoạch năm, vươn lên chiếm 30% thị phần so với mức 28% cùng kỳ năm 2018.

Đính kèm: Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý II/ 2019