NGÀNH HÀNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe có mức độ tăng trưởng ngày càng lớn; theo BMI, Frost Sullivan và World Bank, năm 2015, tổng chi phí chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam là 13 tỉ USD. Dự báo đến năm 2020, con số này sẽ tăng lên 24 tỉ USD.

Với thế mạnh của nền tảng Phát triển Thị trường (MES) bao gồm quản lý chuỗi phân phối và xây dựng thương hiệu, Digiworld có nhiều cơ hội trong ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe so với mô hình của các đơn vị phân phối truyền thống. Theo Roland Berger, dự đoán mức tăng trưởng của dịch vụ MES cho ngành Chăm sóc Sức khỏe tại Việt Nam từ 2016 − 2021 là 11.1%. Khả năng cung cấp dịch vụ MES sẽ giúp Digiworld tham gia vào nhiều khâu dịch vụ hơn, tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận cao nhất có thể.

Ước tính ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe có biên lợi nhuận lên đến hơn 60% khi Digiworld tham gia toàn bộ các dịch vụ của MES và đựơc kỳ vọng sẽ tăng trưởng 100%/năm, mục tiêu đến năm 2020 sẽ đạt doanh số 600 tỷ đồng.

Xem các sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe do Digiworld phân phối: