DIGIWORLD NHẬN HAI GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT NĂM 2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2018, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld-“DGW”) tiếp tục nhận hai giải thưởng: -Top 3 Doanh ...

10-08-2018   14:03

Bản tin nhà đầu tư Quý 2 năm 2018

Bản tin nhà đầu tư Q2 năm 2018

06-07-2018   15:00


Xem online

Tải về

DIGIWORLD KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG MI STORE THỨ 8

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2018, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation-“DGW”) khai trương thêm cửa hàng Mi Store ở ...

23-06-2018   17:23

Cơ hội lớn cho Digiworld khi Việt Nam nằm trong top các quốc gia tăng trưởng MES

Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng của Dịch vụ phát triển thị trường (MES) ở ngành FMCG và Chăm sóc sức khỏe đều ở vị trí cao, ...

12-06-2018   14:45

DIGIWORLD ĐẶT CƯỢC VÀO HÀNG TIÊU DÙNG

Công ty Cổ phần Thế Giới Số đã trình kế hoạch doanh thu 200 tỉ đồng chỉ riêng từ mảng phân phối sản phẩm tiêu dùng. Không còn ...

09-05-2018   11:22

DIGIWORLD ĐẠT DOANH THU QUÝ CAO KỶ LỤC KỂ TỪ KHI NIÊM YẾT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018, Công ty Cổ Phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation-“DGW”) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường ...

21-04-2018   15:52