VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, DIGIWORLD NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG TỪNG HÀNH ĐỘNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020 Công ty Cổ Phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation - “DGW”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường ...

30-06-2020   9:35

DIGIWORLD CÔNG BỐ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI APPLE

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld - “DGW”) công bố thỏa thuận hợp tác chiến ...

24-06-2020   14:18

Digiworld tăng cường mảng ICT để đáp ứng nhu cầu thiết bị công nghệ ngày càng cao

Covid-19 đã và đang tác động mạnh mẽ đến hành vi tiêu dùng và thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số tại các tổ chức giáo ...

07-05-2020   15:15

Digiworld (DGW): tự tin kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 25,5%

(ĐTCK) Với tầm nhìn dài hạn là doanh nghiệp phát triển bền vững, CTCP Thế giới số - Digiworld (DGW) luôn đón đầu xu hướng mới, linh hoạt bắt ...

06-05-2020   16:55

Đại diện Digiworld: Dịch Covid-19 đang thúc đẩy cuộc đua số hoá, 2020 sẽ tăng cường mảng ICT để đáp ứng nhu cầu thiết bị công nghệ ngày càng cao

Với dự đoán dịch bệnh còn phức tạp, và tính cần thiết của hoạt động online, Digiworld cho biết sẽ thúc đẩy hơn nữa các sản phẩm ICT ...

06-05-2020   16:51

DGW: Doanh thu tăng 63%, lợi nhuận tăng 80% trong quý 1

Doanh thu ngành hàng máy tính xách tay, máy tính bảng và ngành hàng điện thoại di động của DGW tăng trưởng vượt bậc giữa mùa dịch Covid-19. CTCP Thế ...

07-04-2020   15:28