DIGIWORLD ƯỚC TÍNH 02 THÁNG ĐẦU NĂM LÃI 16,8 TỶ ĐỒNG, TĂNG 33% CÙNG KỲ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation-“DGW”) công bố kết quả kinh doanh 02 tháng ...

15-03-2019   15:16

Bản tin nhà đầu tư Quý 4 năm 2018

  BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ Quý 4/2018 Tiêu điểm kỳ này: DGW đã có 1 năm 2018 tăng trưởng mạnh mẽ với tổng doanh thu đạt 5.943 ...

24-01-2019   11:00

DIGIWORLD VÀ NESTLÉ VIỆT NAM KÝ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2019, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation-“DGW”) và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã ...

19-01-2019   9:09

DIGIWORLD VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM 2018 CẢ DOANH THU & LỢI NHUẬN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2019, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - “DGW”) công bố kết quả kinh doanh ...

19-01-2019   9:03

DIGIWORLD VƯỢT SỚM KẾ HOẠCH NĂM SAU 11 THÁNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2018, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation-“DGW”) công bố kết quả kinh doanh ước tính ...

24-12-2018   14:12

DIGIWORLD NHẬN GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT SẮC CHÂU Á 2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2018, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld-“DGW”) vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp Kinh doanh ...

03-12-2018   14:06