ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (viết tắt là DIGIWORLD) duy trì website www.digiworld.com.vn như một trang thông tin chính thức và duy nhất cung cấp thông tin cho khách hàng. Việc sử dụng thông tin trên website DIGIWORLD này phải được sự đồng ý trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên với các điều khoản và điều kiện sau:


Bản quyền và thương hiệu


Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của DIGIWORLD:

Công ty Cổ phần Thế Giới Số là chủ sở hữu nhãn hiệu "DIGIWORLD" đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số : 211642 được cấp theo Quyết định số 49149/QĐ-SHTT ngày 06/09/2013 của Cơ quan sở hữu trí tuệ Quốc gia Việt Nam.

Bất kỳ một bên nào sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng, hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng mà không được sự cho phép hợp pháp của Công ty Cổ phần Thế Giới Số, đều là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số, và sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật.


Các thông tin được công bố trên website và các bản tin

DIGIWORLD không ngừng nổ lực để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin trên website. DIGIWORLD bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và/ hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của website bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Website của DIGIWORLD có thể chứa các liên kết đến các website khác, mà các website này không nằm dưới sự kiểm soát của DIGIWORLD. DIGIWORLD không chịu trách nhiệm bảo lãnh, cũng không xác nhận hoặc không có bất kỳ sự hỗ trợ nào về nội dung của các website đó. DIGIWORLD cung cấp các liên kết này với mục đích thuận tiện, và sự bao gồm một liên kết không ngầm xác định sự xác thực của website được liên kết bởi DIGIWORLD.


Miễn trừ trách nhiệm

DIGIWORLD được miễn trừ trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các thông tin trên website, cũng như bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc không được cập nhật kịp thời về các thông tin. Trong bất kỳ trường hợp nào, DIGIWORLD hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặt tất yếu, thậm chí nếu DIGIWORLD đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy.

Người sử dụng rõ ràng nhận thức và chấp thuận rằng, DIGIWORLD không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi nào của bất kỳ người sử dụng nào. DIGIWORLD không tuyên bố hoặc không có trách nhiệm chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn khác hoặc từ bất kỳ người sử dụng nào tại Website này hoặc thực thể khác.


Điều khoản sử dụng Cookies

Website này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web của Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics sử dụng các file văn bản (được gọi là "cookies"), được lưu trữ trên máy tính của người sử dụng để giúp website phân tích người dùng vào website như thế nào. Các thông tin được tổng hợp từ cookies (bao gồm địa chỉ IP) sẽ được truyền tới và lưu trữ tại máy chủ của Google tại Hoa Kỳ.

Google sẽ sử dụng thông tin này để phân tích việc sử dụng website của người sử dụng, lập ra các báo cáo về các hoạt động trên website cho các nhà khai thác website và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng các website và internet. Google được phép chuyển giao thông tin này cho bên thứ ba theo quy định của pháp luật hoặc cho các bên thứ ba xử lý dữ liệu này trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của người sử dụng với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google đang giữ.

Người dùng có thể ngăn chặn việc cài đặt các cookie bằng cách thiết lập phù hợp trên các phần mềm trình duyệt của mình. Tuy nhiên, lưu ý rằng, điều này có thể gây ra một số hạn chế sử dụng chức năng của website.

Bằng cách sử dụng website này, người sử dụng đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về người sử dụng theo cách thức và mục đích nêu trên.


Luật áp dụng

Bản công bố này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án có thẩm quyền.


Tổng quan

Nếu người sử dụng không đồng ý với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên website này thì phương thức duy nhất người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên website.

DIGIWORLD có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

DIGIWORLD bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến website này hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Không có bất kỳ sự khước từ nào của DIGIWORLD đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này cần ràng buộc ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền của DIGIWORLD.