DIGIWORLD ĐẠT DOANH THU QUÝ CAO KỶ LỤC KỂ TỪ KHI NIÊM YẾT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018, Công ty Cổ Phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation-“DGW”) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và công bố báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2018.
Digiworld đã đạt được kết quả kinh doanh Quý I/2018 cực kỳ vượt bậc với những con số ấn tượng:

  • Doanh thu thuần: đạt 1,264 tỷ đồng; tăng 66% so với cùng kỳ 2017. Đây được xem là Quý có kỷ lục doanh thu cao nhất, kể từ khi niêm yết 2015.
  • Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: đạt 19.5 tỷ; tăng 127% so với cùng kỳ 2017.

 

Bảng cơ cấu doanh thu kết quả kinh doanh Quý I/2018 so với Quý I/2017:

Kết quả kinh doanhQuý I/2018Quý I/2017S/s cùng kỳ Quý I
Máy tính & Máy tính bảng463499(7%)
ĐTDĐ556118372%
Thiết bị văn phòng22414554%
Hàng tiêu dùng22
Doanh thu1,26476166%
Lợi nhuận sau thuế19.58.6127%

Lưu ý: Doanh thu thành phần và số tổng có thể chênh lệch do được làm tròn đến đơn vị tỷ đồng

 

Doanh thu Quý I/2018 tăng trưởng ấn tượng đều ở hầu hết các nhóm ngành hàng, trong đó:

  • Nhóm ngành hàng điện thoại: tăng vì ghi nhận thêm doanh thu từ thương hiệu Xiaomi và thương hiệu Sharp.
  • Nhóm ngành hàng thiết bị văn phòng: đều tăng trưởng tốt ở các quý, nhờ vào việc mở rộng thêm nhiều nhãn mới và mỗi nhãn cũng có nhiều sản phẩm đa dạng khác nhau.
  • Nhóm ngành hàng tiêu dùng: tăng từ đóng góp doanh thu của ngành hàng tiêu dùng nhanh (mua lại công ty TNHH Cam Ly-CL) và doanh thu của ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe (sản phẩm Kingsmen) được ghi nhận từ Quý III/2017.
  • Nhóm ngành hàng máy tính và máy tính bảng: giảm nhẹ, chủ yếu do giảm doanh thu của nhóm sản phẩm máy tính bảng. Đây cũng là xu hướng giảm chung của thị trường toàn cầu.

Tỷ lệ thuận với doanh thu tăng trưởng mạnh, thì khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 31% so với đầu năm 2018, tuy nhiên vẫn thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu 66%. Điều này cho thấy Digiworld vẫn đang quản lý tốt công nợ và việc luân chuyển dòng tiền.
Bên cạnh đó, lợi nhuận Quý I/2018 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước vì:

  • Tối ưu chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng.
  • Doanh thu từ thương hiệu Xiaomi, Sharp và nhóm ngành hàng mới “Hàng tiêu dùng” bao gồm FMCG và Chăm sóc Sức khỏe được ghi nhận.

Năm 2017, Digiworld vượt 42% kế hoạch lợi nhuận năm, đạt 3,820 tỷ đồng doanh thu và 78.34 tỷ lợi nhuận sau thuế. Trước đó, từ Quý III/2017 Digiworld đã hoàn thành sớm kế hoạch lợi nhuận năm 55 tỷ.
Năm 2018, Digiworld đặt mục tiêu doanh thu thuần dự kiến 4,700 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng, tăng 29%.

Doanh thu thuần2017Kế hoạch 2018Thay đổi
Máy tính xách tay & Máy tính bảng2,2662,3001.5%
Điện thoại di động7521,20059.6%
Thiết bị văn phòng7521,00032.9%
Hàng tiêu dùng50200299.1%
Tổng doanh thu3,8204,70023.0%
Lợi nhuận sau thuế7810128.9%

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Quý I/2018 sẽ là nền tảng thuận lợi và mang ý nghĩa động viên tinh thần để Digiworld sớm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã đặt ra.

Đính kèm: Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I/ 2018.