DIGIWORLD ƯỚC TÍNH 02 THÁNG ĐẦU NĂM LÃI 16,8 TỶ ĐỒNG, TĂNG 33% CÙNG KỲ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation-“DGW”) công bố kết quả kinh doanh 02 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo, kết quả kinh doanh 02 tháng đầu năm 2019 của Digiworld so với cùng kỳ năm ngoái như sau:

-Doanh thu 02 tháng đầu năm 2019: ước tính đạt 839 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

-Lợi nhuận sau thuế 02 tháng đầu năm 2019: ước tính đạt 16,8 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu ước tính đạt được của các ngành hàng trong 02 tháng đầu năm 2019 được ghi nhận như sau:

  • Máy tính và máy tính bảng: doanh thu ước tính đạt được 321 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Ngành hàng điện thoại di động: doanh thu ước tính đạt được 345 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này được ghi nhận có sự đóng góp doanh thu từ hợp tác với Nokia.
  • Ngành hàng thiết bị văn phòng: doanh thu ước tính đạt được 140 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này đến từ các nhãn hàng đang kinh doanh hiện tại.
  • Ngành hàng tiêu dùng: doanh thu hàng tiêu dùng ước đạt 33 tỷ đồng, tăng trưởng 2.2 lần so với cùng kỳ năm ngoái do Digiworld đã quyết tâm đầu tư, tái cấu trúc danh mục sản phẩm, chính sách bán hàng, kênh phân phối. Đặc biệt, cuối năm 2018, Digiworld đã cùng với Nestlé Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm dinh dưỡng y học. Đây là một điểm nhấn cho tăng trưởng trong năm 2019 và cũng là động lực mở đầu cho những hợp tác khác trong nhiều ngành hàng.

Kết quả kinh doanh ước tính được phân bổ từ các nhóm ngành hàng như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

Với kết quả khởi đầu này, Digiworld vẫn đang tăng tốc để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019 đã đề ra với mục tiêu doanh thu 7,150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 137 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 25% so với kế hoạch năm ngoái.