DIGIWORLD VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM 2018 CẢ DOANH THU & LỢI NHUẬN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2019, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation – “DGW”) công bố kết quả kinh doanh Quý IV và tổng kết năm 2018.

Theo báo cáo, kết quả kinh doanh năm 2018 của Digiworld so với cùng kỳ năm ngoái như sau:

  • Doanh thu: đạt 5,943 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Lợi nhuận sau thuế: đạt 109.2 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, năm 2018, công ty đã hoàn thành 126% kế hoạch doanh thu và 108% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó, doanh thu cả năm của các ngành hàng được phân bổ như sau:

  • Ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng: Năm 2018, Digiworld đã đạt được doanh thu 2,401 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 104% kế hoạch năm 2018.
  • Ngành hàng điện thoại di động: Năm 2018, doanh thu đạt 2,355 tỷ đồng, tăng 213% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất sắc vượt kế hoạch năm 196%.
  • Ngành hàng thiết bị văn phòng: Có sự tăng trưởng tốt đều đặn ở các quý. Năm 2018, doanh thu đạt được 1,112 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 111% so với kế hoạch năm.
  • Ngành hàng tiêu dùng: Doanh thu đạt 75 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt được 38% so với kế hoạch năm. Đây là ngành hàng mới, được Digiworld đánh giá tiềm năng trong tương lai, đặc biệt khi Digiworld vừa ký hợp tác chiến lược với Nestle Việt Nam.

Riêng Quý IV, tổng doanh thu của Digiworld đạt 1,560 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 31.7 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng tốt từ các ngành hàng công nghệ.

Kết quả kinh doanh năm 2018

Với kết quả kinh doanh đầy khích lệ của năm 2018, Digiworld đã đặt mục tiêu kinh doanh năm 2019 như sau: