HƯỞNG LỢI TỪ ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CHÍNH PHỦ, DIGIWORLD KỲ VỌNG MẢNG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VƯỢT DOANH THU MÁY TÍNH TRONG 3 NĂM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ Phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation-“DGW”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.

Năm 2018, Digiworld đã xuất sắc vượt xa kế hoạch, đạt doanh thu 5,943 tỷ đồng, tăng 56% và lợi nhuận sau thuế 109.2 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2017. Với đà tăng trưởng này, Digiworld tiếp tục đặt kế hoạch năm 2019 với doanh thu 7,150 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng tăng 25% so với năm 2018.

Kết thúc Quý 1/2019, Digiworld đạt doanh thu 1,371 tỷ đồng, tăng 8% và đạt lợi nhuận sau thuế 24,5 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, công ty đã hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu và 18% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2019. Đặc biệt, trong đó, ngành hàng Thiết bị văn phòng đạt doanh thu 267 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành 19% so với kế hoạch năm; ngành hàng Tiêu dùng đạt doanh thu 53 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2018, hoàn thành 15% so với kế hoạch năm.

Digiworld xác định động lực tăng trưởng sẽ từ nhóm ngành hàng Tiêu dùng và nhóm ngành hàng Thiết bị Văn phòng được hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi số trong thời gian sắp tới.

Tại dự thảo, đề án “Chuyển đổi số Quốc gia” đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến, đã đưa ra mục tiêu chung đến năm 2025 Việt Nam thuộc top 4 ASEAN về xếp hạng số hóa quốc gia. Theo dự thảo, đề án Chuyển đổi số được chia làm ba giai đoạn, trong đó:
-Giai đoạn 1 (2019-2020): Số hóa các lĩnh vực kinh tế-xã hội.
-Giai đoạn 2 (2021-2025): Số hóa thành lợi thế cạnh tranh trong nước và toàn cầu.
-Giai đoạn 3 (2026-2030): Kinh tế-xã hội số toàn diện.

Mục tiêu cụ thể của đề án đến năm 2025 là chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia (World Competitiveness Scoreboard) theo WEF thuộc top 40 (đến năm 2020 đạt top 50); 50% doanh nghiệp SME chuyển dịch lên nền tảng số (đến 2020 đạt 10%); công nghiệp số đạt ít nhất 25% GDP (đến 2020 đạt 15%); phát triển ít nhất 80 nghìn doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (đến 2020 đạt 35.000 doanh nghiệp số).

Bên cạnh đó, theo IDC (IDC Spending Guide), chi phí chuyển đổi số trên toàn cầu sẽ xấp xỉ 2,000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, xu hướng chuyển đổi số sẽ tăng đầu tư cả 3 mảng: phần cứng, phần mềm và dịch vụ. Trong đó, chi phí đầu tư cho phần cứng và dịch vụ chiếm hơn 75% chi phí đầu tư chuyển đổi số trong năm 2019.

Xu thế này sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho mảng Thiết bị Văn phòng của Digiworld bao gồm:
-Máy chủ, máy trạm.
-Giải pháp năng lượng.
-IoTS.
-Giải pháp mạng.
-Phầm mềm.
-Điện toán đám mây.


Tăng trưởng doanh thu của nhóm thiết bị văn phòng qua các năm

Trước đó, trong năm 2018, doanh thu từ mảng Thiết bị văn phòng của Digiwrorld lần đầu vượt mốc 1,000 tỷ, doanh thu đạt 1,106 tỷ đồng, tăng trưởng xuất sắc 48% so với năm 2017. Đây cũng là năm Digiworld đã ký kết hợp tác với EATON-Tập đoàn quản lý Năng lượng hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng hiệu quả cho các tổ chức và các doanh nghiệp; ký hợp tác với Synopsys – Công ty cung cấp phần mềm.
Đầu năm 2019, Digiworld chính thức trở thành nhà phân phối tổng nhóm sản phẩm dinh dưỡng Y học của Nestlé.

Tăng trưởng doanh thu của nhóm hàng Tiêu dùng qua các năm

Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Digiworld chia sẻ: “Tăng trưởng năm 2019 của Digiworld hầu như đã được đảm bảo bởi hai hợp đồng mới được ký cuối năm 2018 và đầu năm 2019 là Nokia trong ngành điện thoại di động và Nestlé trong ngành hàng tiêu dùng. Với mục tiêu trở thành công ty tỷ đô, thử thách lớn hơn dành cho Ban điều hành là phải đưa ngành “Thiết bị văn phòng” thành trụ cột tăng trưởng trong ICT, đồng thời phát triển bền vững ngành “Hàng tiêu dùng”. Tôi tin rằng, với xu thế không thể đảo ngược của Chuyển đổi số, mảng “Thiết bị văn phòng” sẽ đạt tăng trưởng trung bình 25% và sẽ vượt mảng máy tính trong vòng 3 năm tới. Còn ngành “Hàng tiêu dùng”, với quyết tâm và nhiệt huyết của tập thể Digiworld, sẽ có những bước phát triển đột phá hơn nữa trong tương lai.”