QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ý thức được tầm quan trọng của Quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld Corporation) đã và đang xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp theo thông lệ Quốc tế như chỉ dẫn của IFC (International Finance Corporation) về Quản trị Công ty cũng như hướng đến tiêu chuẩn Quản trị Công ty “ASEAN Corporate Governance Scorecard” nhằm mục đích vận hành Quản trị công ty hiệu quả, từ đó ngày càng nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro hoạt động, đầu tư và nâng cao trách nhiệm với cổ đông, đối tác và cộng đồng nói chung.


Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B

LIÊN HỆ

Bộ phận quan hệ nhà đầu tư
Email : ir@dgw.com.vn

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Theo dõi để cập nhật tin tức mới nhất về Digiworld.

Email *