Hậu cần

Bằng việc áp dụng hệ thống ERP chuyên nghiệp SAP, Digiworld đã tạo được hệ thống phân phối và hậu cần hiệu quả.

Hệ thống phân phối hậu cần thông minh với tính năng Real time hỗ trợ khách hàng quản lý trạng thái hàng tồn kho cũng như theo dõi, giám sát từ khâu đặt hàng đến vận chuyển một cách liên tục và thông suốt. Hệ thống phân phối hậu cần thông minh chính là một trong những lợi thế cạnh tranh của Digiworld.