LỢI NHUẬN SAU THUẾ DIGIWORLD TĂNG TRƯỞNG 55% TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ SỐ DƯ TIỀN MẶT 266 TỶ ĐỒNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2020, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - “DGW”) công bố kết quả kinh doanh Quý II đạt doanh thu thuần cao kỷ lục với 2.583 tỷ đồng kể từ khi thành lập, tăng 29% và lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, kết thúc 06 tháng đầu năm, Digiworld đạt tổng doanh thu thuần 4.894 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 93 tỷ đồng, tăng lần lượt 45% và 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả kinh doanh này, công ty đã hoàn thành 115% kế hoạch doanh thu 6 tháng và 123% kế hoạch lợi nhuận 6 tháng, tương đương với 48% và 46% con số kế hoạch cả năm.

Cụ thể, kết quả kinh doanh Quý 2/2020 của Digiworld ở các ngành hàng như sau:

  • Ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng: Ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, đạt 1.080 tỷ đồng, tăng trưởng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịch COVID - 19 bùng phát khiến học sinh phải nghỉ học dài ngày; nhiều cơ quan, đơn vị áp dụng chế độ làm việc trực tuyến. Chính vì vậy nhu cầu sử dụng thiết bị công nghệ cho các chương trình học tập, làm việc trực tuyến tăng cao đã đẩy sức tiêu thụ của nhóm ngành hàng công nghệ như máy tính bảng, laptop tăng ngoạn mục. Do đó, kết thúc 06 tháng đầu năm, doanh thu ngành hàng Máy tính xách tay & máy tính bảng Digiworld đạt 1.871 tỷ đồng, tăng trưởng 67% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 59% kế hoạch năm.
  • Ngành hàng điện thoại di động: Doanh thu đạt 1.146 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, kết thúc 06 tháng đầu năm, doanh thu của ngành hàng Điện thoạiđạt 2.288 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ, hoàn thành 47% kế hoạch năm. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 làm sức tiêu thụ của phân khúc của điện thoại bị giảm xuống nhưng Digiworld vẫn đạt tỷ lệ tăng trưởng 18% nhờ các hoạt động phát triển thị trường hiệu quả dành cho thương hiệu Xiaomi. Do đó, thị phần Xiaomi cũng tăng liên tục, đạt mốc hơn 10% trên thị trường.
  • Ngành hàng thiết bị văn phòng: Doanh thu đạt 298 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 06 tháng đầu năm, doanh thu của ngành hàng Thiết bị văn phòng đạt 613 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 36% kế hoạch năm.
  • Ngành hàng tiêu dùng: Doanh thu đạt 59 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 06 tháng đầu năm, doanh thu của ngành hàng Tiêu dùng đạt 122 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 24% kế hoạch năm.

 

Đơn vị tính (Tỷ đồng)

Doanh thu thuầnQ2/2020Q2/2019YoY6T20206T2019YoY% Kế hoạch năm
MTXT và MTB108065465%18711,12167%59%
Điện thoại di động114696719%22881,55148%47%
Thiết bị văn phòng298322-7%6135894%36%
Hàng tiêu dùng5963-6%1221165%24%
Tổng2,5832,00629%4,8943,37745%48%
Lợi nhuận sau thuế48.135.336%936055%46%

Kết thúc Quý 2/2020, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Digiworld còn được thể hiện:

  • Về tiền và các khoản tương đương tiền: Digiworld ghi nhận số dư cuối Quý 2/2020 đạt 266 tỷ đồng.
  • Về các chỉ số hoạt động: Kết thúc Quý 2/2020, ghi nhận các chỉ số hoạt động của Digiworld đều ở mức tốt nhất. Cụ thể, số ngày phải thu hiện chỉ có 26 ngày, liên tục giảm so với cùng kỳ 34 ngày (Quý 2/2019) và 35 ngày (Quý 2/2018), cho thấy hiệu quả của chính sách thu tiền với các đại lý, với khách hàng của công ty tăng cao. Đồng thời, nhờ kinh doanh hiệu quả trên hai mảng chính là ngành hàng Máy tính xách tay & Máy tính bảng và Điện thoại nên số ngày hàng tồn kho cũng ở mức thấp với 35 ngày, so với mức 45 ngày của Quý 2/2019. Bên cạnh đó, số ngày phải trả có xu hướng gia tăng, đạt 15 ngày, chứng tỏ vị thế, uy tín của một nhà phân phối như Digiworld với các hãng cung cấp ngày càng cao hơn. Điều này giúp cho khả năng xoay vòng hàng tồn kho của Digiworld nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo lượng hàng tồn kho cần thiết cho Quý tới khi các hợp đồng nhập hàng của Digiworld đã được ký kết từ trước và các đối tác của Digiworld đã quay trở lại làm việc sau dịch.
  • Các chỉ số sinh lời: Kết thúc Quý 2/2020, các chỉ số sinh lời từ Digiworld được cải thiện. Theo đó,xét về hiệu quả quản lý chi phí, Digiworld cũng đều đang làm tốt, biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng đều được cải thiện so với năm ngoái, đạt mức 6,7% và 1,9% so với 6,2% và 1,8% của cùng kỳ năm 2019.

 

 

  • Về cấu trúc nguồn vốn:Nhờ hiệu quả hoạt động kinh doanh nên Quý 2/2020 Digiworld có cấu trúc nợ vay/vốn chủ sở hữu an toàn nhất, đạt tỷ lệ 0,51.

 

Với kết quả này, Digiworld vẫn đang tăng tốc để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 đã đề ra với mục tiêu doanh thu 10.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 202 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 25% so với kết quả kinh doanh năm 2019.

Đính kèm: Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 2/2020