Phân tích thị trường

Digiworld cung cấp cho đối tác cái nhìn toàn cảnh về bức tranh thị trường hiện tại và dự báo hướng phát triển trong 3-18 tháng cho các bộ phận liên quan bao gồm chi tiết về các mô tả phân khúc thị trường, các thông số dung lượng thị trường theo phân khúc và khuynh hướng biến động trong tương lai, các bản đồ giá phản ánh dự báo biến động giá của các đối thủ chính trong ngắn hạn để phục vụ kế hoạch theo quý. Từ đó, chúng tôi sẽ đưa ra khuyến nghị về giá và sản phẩm trong ngắn hạn và trung hạn khi đối tác bước vào thị trường Việt Nam.

market-analysis1
market-analysis2
maketing3