Bán hàng

Trong suốt 2 thập kỷ phát triển, Digiworld đã xây dựng được hệ thống đại lý phân phối với 16.000 điểm bán hàng trên toàn quốc. Giá trị khác biệt của Digiworld chính là đội ngũ bán hàng tận tâm, chuyên nghiệp và chuyên môn hóa ở các khâu:

Psi Planning
Đội ngũ lên kế hoạch mua bán và lưu kho
• Nhập hàng
• Bán ra
• Lưu kho
Sell - through
Đội ngũ đưa hàng xuống nhà bán lẻ (Sell - through)
• Cung cấp đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp cho từng thương hiệu.
• Dựa vào tình hình thực tế của sản phẩm, chúng tôi sẽ quản lý các hoạt động bán hàng theo vùng hoặc theo khách hàng. Mỗi nhóm bao gồm các nhân viên kỳ cựu trong từng mảng liên quan như IT, sản phẩm di động, thiết bị văn phòng...
Sell - out
Đội ngũ đưa hàng tới tay người tiêu dùng (Sell - out)
• Nhóm Nhân viên bán hàng tại địa phương chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của cửa hàng, khai trương cửa hàng mới, báo cáo tình hình thị trường.
• Nhóm Nhân viên tại cửa hàng bao gồm đại sứ thương hiệu ở các đại lý chính.
• Nhóm Quảng bá sản phẩm chịu trách nhiệm triển khai các chương trình giới thiệu sản phẩm và các hoạt động hỗ trợ nhà bán lẻ.
• Nhóm Bán lẻ chịu trách nhiệm đảm bảo mức độ trực quan của thương hiệu ở các điểm bán lẻ.
• Nhóm Đào tạo hướng dẫn các kỹ năng bán hàng và giới thiệu sản phẩm.