Thông cáo báo chí
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Năm 2021
Kqkd Quy4 DGW 768x519
22/01/2021 03h11
KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4 ẤN TƯỢNG, DIGIWORLD TỔNG KẾT NĂM VỚI DOANH THU VƯỢT KỲ VỌNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - “DGW”) công bố kết quả kinh doanh Quý 4/2020 đạt doanh thu thuần cao kỷ lục 4.017

Z2419717484717 bd486d34dd0beb824a17f2e11d2fef03
07/04/2021 11h09
KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI VÀ BIẾN THỬ THÁCH THÀNH CƠ HỘI, DIGIWORLD SẴN SÀNG CHINH PHỤC MỤC TIÊU KINH DOANH 2021 SONG HÀNH VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - “DGW”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021.

Digiworld 1
20/04/2021 11h45
DOANH THU QUÝ 1/2021 LẬP ĐỈNH MỚI, DIGIWORLD THU VỀ LỢI NHUẬN TĂNG 137% SO VỚI NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - “DGW”) công bố kết quả kinh doanh Quý 1/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước đến nay lần lượt là 5.007 và 107 tỷ đồng. Doanh thu tăng 117%, lợi nhuận trước thuế ghi nhận tăng mạnh 137% so với cùng kỳ quý 1/2020.

HU3 A0522
21/07/2021 02h24
DIGIWORLD TĂNG TRƯỞNG MẠNH 140% VỀ LỢI NHUẬN TRONG QUÝ 2/2021, VƯỢT 2/3 KẾ HOẠCH NĂM LỢI NHUẬN TRONG 6 THÁNG ĐẦU

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2021, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - “DGW”) công bố kết quả kinh doanh Quý 2/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt trội, lần lượt là 4.218 và 116 tỷ đồng. Doanh thu tăng 63%, lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng mạnh 140% so với cùng kỳ quý 2/2020.

HU3 A0699
30/10/2021 04h35
DIGIWORLD GHI NHẬN KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 ẤN TƯỢNG, XUẤT SẮC VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN 110%

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2021, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - “DGW”) công bố kết quả kinh doanh Quý 3/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế ghi nhận sự tăng trưởng trong mùa Covid, lần lượt là 3.825 và 107 tỷ đồng. Doanh thu tăng 5.5%, lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng 43% so với cùng kỳ Q3/2020.

C0194d85110de653bf1c
17/11/2021 09h23
DIGIWORLD ĐƯỢC ASIAN MONEY VINH DANH LÀ CÔNG TY NỔI BẬT NHẤT VIỆT NAM NĂM 2021

Theo cuộc bình chọn Công ty Nổi bật nhất châu Á 2021 của tạp chí Asian Money, Digiworld được vinh danh là Doanh nghiệp nổi bật nhất Việt Nam trong số các doanh nghiệp niêm yết vốn hóa vừa và nhỏ.