Quan hệ nhà đầu tư

Đem lại giá trị thặng dư bền vững cho nhà đầu tư là mục tiêu quan trọng hàng đầu mà Công ty luôn hướng tới. Sau 05 năm niêm yết, trải qua bao thăng trầm của thị trường chứng khoán Việt Nam, Digiworld là một trong những cổ phiếu không làm nhà đầu tư thất vọng trong bất kỳ thời điểm nào.

5 NĂM

Đạt giải thưởng IR Awards do Vietstock phối hợp với báo Tài chính và cuộc sống (Fili.vn) tổ chức

TỶ LỆ
20%- 40%

Trả cổ tức đều đặn 04 năm liên tiếp của
lợi nhuận sau thuế

05 LẦN

Doanh thu tăng trưởng
05 lần trong 10 năm

Bản Tin Nhà Đầu Tư
Báo Cáo Tài Chính
Công Bố Thông Tin
Đại Hội Đồng Cổ Đông
Quản Trị Công Ty
Tài Liệu Giới Thiệu Digiworld
Thông Tin Cổ Phiếu
Liên Hệ
Bản tin nhà đầu tư
Đăng ký nhận bản tin Nhà đầu tư
Để lại email để nhận những thông tin sớm nhất từ Digiworld