Tôn chỉ định hướng

CHỦ ĐỊNH
Mọi người
sống cuộc đời lớn
Digiworld là nơi tinh hoa hội tụ, nơi các tài năng lớn thể hiện
khát vọng cống hiến và được sống thật với ước mơ của cuộc
đời mình, là nơi MỌI NGƯỜI SỐNG CUỘC ĐỜI LỚN.
sứ mệnh
Nâng tầm Việt Nam
Su menh icon 1
NÂNG TẦM
Trí tuệ và Giáo dục

Thông qua phát triển ngành hàng
Công nghệ

Chu dinh 2
NÂNG TẦM
Chất lượng Cuộc sống

Thông qua phát triển ngành hàng
Tiêu dùng

Chu dinh 3
NÂNG TẦM
Sức khỏe

Thông qua phát triển ngành hàng
Chăm sóc Sức khoẻ

Tầm nhìn
Digiworld là công ty tỷ đô
Digiworld là công ty tỷ đô được ghi nhận đóng vai trò nâng tầm Việt Nam, ở đó mọi người đều được tưởng thưởng xứng đáng và thực hiện mục đích cuộc đời mình.
Chiến lược phát triển
3C
1
Con người

Là yếu tố quan trọng nhất, là điểm tựa để phát triển cơ hội trong kinh doanh.

2
Cơ sở

Là nền tảng tài chính vững mạnh, quy trình quản lý rõ ràng.

3
Cơ hội

Là việc nắm bắt những cơ hội mới để Digiworld xuất hiện và thống lĩnh thị trường.

CAM KẾT
Với khách hàng
Chúng tôi cam kết mỗi tương tác với khách hàng đều vượt sự mong đợi và khiến họ hứng khởi.
Với nhân viên
Chúng tôi tạo dựng một môi trường mà trong đó sự đóng góp của mỗi cá nhân đều được trân trọng, đánh giá cao, chúng tôi được tự do thể hiện bản thân và sống một cuộc đời lớn.
Với đối tác
Chúng tôi cam kết vận hành với sự chính trực vẹn toàn và tạo dựng một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi và liên tục phát triển.
Với cổ đông
Chúng tôi cam kết sự đầu tư của cổ đông sẽ mang lại lợi ích lâu dài và bền vững cho cổ đông và cả xã hội.
Vận hành tổ chức
Để hoàn thành sứ mệnh, chúng tôi cam kết làm việc như một thể thống nhất từ nguyên tắc “ mọi thứ nhỏ nhất đều quan trọng”.
Với xã hội
Chúng tôi cam kết nâng tầm Việt Nam bằng cách đóng góp và truyền sức mạnh cho nền giáo dục và cuộc sống của người Việt Nam.
Giá trị cốt lõi
Gia tri cot loi 1
Nói

Trực tiếp
Trọng tâm
Có bằng chứng

Gia tri cot loi 2
Nghe

Không định kiến
Không suy diễn
Để học hỏi

Gia tri cot loi 3
Tranh luận

Trên tinh thần xây
dựng và hướng đến
kết quả

Gia tri cot loi 4
Hành động

Tối ưu: Chi phí
Thời gian
Nguồn lực

Gia tri cot loi 5
Hệ thống

Tiêu chuẩn
Đơn giản

Screen Shot 2021 03 04 at 16 30 03
Chỉ cam kết

Khi xác định đủ năng lực & nguồn lực

Screen Shot 2021 03 04 at 16 32 12
Đã cam kết

Thì phải thực hiện

Screen Shot 2021 03 04 at 16 33 50
Không hoàn thành, phải

Báo người liên quan
Chịu trách nhiệm
Dọn dẹp hậu quả
Tạo cam kết mới

Screen Shot 2021 03 14 at 13 15 34
Nhận trách nhiệm

Là nguồn gốc của mọi vấn đề

Screen Shot 2021 03 14 at 13 22 02
Nhận trách nhiệm

Là không đổ lỗi

Screen Shot 2021 03 14 at 13 33 17
Có quyền

Yêu cầu người Hợp tác để thay đổi

Gia tri cot loi 4
Trách nhiệm hoàn tất

Khi hoàn thành 100% công việc

Screen Shot 2021 03 14 at 13 36 05
Đón nhận

Sự thay đổi

Screen Shot 2021 03 14 at 13 37 16
Hành động

Máu lửa trong suy nghĩ và hành động để tạo ra kết quả

Screen Shot 2021 03 14 at 13 39 09
Hoàn thiện bản thân

Biến THỬ THÁCH
thành CƠ HỘI