The success stories

Awards
TOP 1

Hạng 1 trong 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn

FORBES VIỆT NAM

Giải Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2022 do Forbes Việt Nam bình chọn

IR AWARDS 2022

Top 3 Doanh nghiệp có Hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất và Top 3 có Hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất trong nhóm vốn hóa Vừa

TOP 10

Top 10 Thương hiệu mạnh 2022 trong ngành Công nghệ do tạp chí VnEconomy bình chọn

CSR 2022

Top 40 Doanh nghiệp có hoạt động CSR ý nghĩa 2022 do tạp chí Saigon Times vinh danh

CSI 100

Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững lần thứ 7 liên tiếp do VCCI bình chọn

FAST500

Hạng 40 trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (Fast500) do Vietnam Report bình chọn

TOP 50

Hạng 16 trong Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam do Vietnam Report bình chọn

CSI 100

Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp do VCCI bình chọn

CSR 2021

Giải doanh nghiệp có hoạt động CSR nổi bật nhất 2021 do Tạp chí SaiGon Times vinh danh

FAST500

Top 500 Công ty phát triển nhanh nhất Việt Nam do Vietnam Report bình chọn

IR AWARDS 2020

Top 3 listed companies for most favored IR activities by investors and Top 3 listed companies for most valued IR activities by Financial Institutions.

CSI 100

Top 100 Sustainable companies of Vietnam in 2020 organized by VCCI (2016 - 2020)

TOP 03

Top 3 listed companies for most favored IR activities by investors

CSI 100

Top 100 Sustainable companies of Vietnam in 2019 organized by VCCI

TOP 05

Listed Companies with the best Corporate Governance

Top 500

 Top 500 Largest and Fastest Growing Enterprises (VNR500 & FAST500) of Vietnam.

APEA 2018

 Asia Pacific Entrepreneurship Award (APEA) from Enterprise Asia, a leading non-government organization for entrepreneurship in the region.

TOP 10

Sustainable companies of Vietnam in 2018 organized by VCCI

IR Awards 2018

Top 3 listed companies for most favored IR activities by investors and Top 3 listed companies for most valued IR activities by Financial Institutions.

TOP 500

Most profitable companies (PROFIT 500) of Vietnam.

TOP 100

Sustainable companies of Vietnam in 2017 organized by VCCI

IR Awards 2017

Top 3 listed companies for most favored IR activities by investors and Top 3 listed companies for most valued IR activities by Financial Institutions.

Top 100

Sustainable Businesses in Vietnam

TOP Brands 2016

The leading brand in Vietnam

VNR500

TOP 500 Largests enterprise in Vietnam

Fast 500

Top 500 Fastest growing enterprises

Top 100

Brand of "Sao Vang Dat Viet" - Vietnam Gold Star Award

VNR500

Top 500 Vietnam Largest enterprises

TOP 50 Vietnam Brand

Top 50 valuable brands by Brand Finance of UK

VNR500

Top 500 Biggest Companies Of Vietnam

VNR500

Top 500 Biggest Companies in Vietnam

V1000

Top 1000 Enterprises by Tax Contribution

FAST500

Top 500 Fastest Growing Companies in Vietnam

V1000

Enterprise of Tax Contribution

VNR500

Top 500 Biggest Companies of Vietnam

Top ICT

Media Company of Vietnam

FAST500

Top 500 Fastest Growing of Vietnam

Top ICT

Top ICT Company

Enterprises

Excellence Performer in Tax Contribution 2012

VNR500

Top 500 Biggest Companies of Vietnam

V1000

Top 1000 Enterprise of Tax Contribution

FAST500

Top 500 Fastest Growing of Vietnam

Top ICT

Media Company of Vietnam

TOP ICT

Top ICT Company

Enterprise

Excellence Performer in Tax Contribution 2011

VNR500

Top 500 Biggest Companies of Vietnam

V1000

TOP 1000 Enterprise of Tax Contribution

HP

Best Laptop Distributor of year from HP

TOSHIBA

Long Standing Partnership 2010

FAST500

Top 500 Fastest Growing of Vietnam

TOSHIBA

10% Market Share Achievement Award.

VNR500

Biggest Companies of Vietnam

HP

Best Distributor of the year

TOSHIBA

Best Year - On - Year Growth Award FY09.

Top ICT

Top ICT Company

VNR500

Biggest Companies of Vietnam

$5M

Investment of $5M from Mekong Capital

TOP ICT

TOP ICT Company

VNR500

Achieve VNR500 award

ACER

Distributor of the year 2006

LEXMARK

(Highest Growth in Laser Business, Highest Growth in Inkjet Business)

ACER

Notebook distributor of the year 2006

LEXMARK

Most Innovative Marketing Program (Highest Growth CPD partner)

LEXMARK

Successful implementation of tax policy

LEXMARK

Most Innovative Marketing program.

Mr. Doan Hong Viet is the founder cum CEO cum Chairman of Digiworld Corporation
Doan Hong Viet and Digiworld’s 20 year-journey of thriving
Looking back on Viet’s accomplishment during his 20-year journey with Digiworld, it’s our strong belief that under his competent and strong leadership, he will steer the company to great heights in years to come.
View detail