QUÝ THỨ 3 LIÊN TIẾP TĂNG TRƯỞNG TRÊN 50%, DIGIWORLD ĐẠT KỶ LỤC DOANH THU QUÝ I/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2020, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation – “DGW”) công bố kết quả kinh doanh Quý I/2020 như sau:

  • Doanh thu Quý I/2020: đạt 2,311 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Lợi nhuận sau thuế Quý I/2020: đạt 44.8 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự tăng trưởng đến từ tất cả các ngành hàng, đặc biệt nhóm ngành hàng Máy tính và Điện thoại đã đạt tăng trưởng 69% và 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, kết quả kinh doanh Quý I/2020 của Digiworld được phân bổ ở các ngành hàng như sau:

  • Ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng: Ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khi doanh thu đạt 791 tỷ đồng, tăng trưởng 69% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu học tập và làm việc tại nhà trong mùa dịch COVID – 19 đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của Digiworld.
  • Ngành hàng điện thoại di động: Doanh thu đạt 1,142 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ các mẫu điện thoại mới ra mắt thị trường đầu năm nay.
  • Ngành hàng thiết bị văn phòng: Doanh thu đạt được 315 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là ngành hàng được kỳ vọng tăng trưởng trong dài hạn với xu hướng chuyển đổi số tại Digiworld. Đặc biệt, trong đại dịch COVID – 19, nhu cầu làm việc tại nhà của người dân đã thúc đẩy ngành hàng này tại Digiworld tăng trưởng ổn định.
  • Ngành hàng tiêu dùng: Doanh thu đạt 63 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 19% so với cùng kỳ năm ngoái từ các nhãn hàng hiện tại.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Doanh thu thuầnQ1/2020Q1/2019% So sánh cùng kỳ % Kế hoạchKế hoạch
MTXT và MTB79146869%25%3,150
Điện thoại di động1,14258496%24%4,850
Thiết bị văn phòng31526718%19%1,700
Hàng tiêu dùng635319%13%500
Tổng2,3111,37268%23%10,200
Lợi nhuận sau thuế44.824.583%22%202

Kết thúc Quý I/2020, các chỉ số sinh lời tại Digiworld đều liên tục được cải thiện. Theo đó, biên lãi gộp QI/2018 là 5.7%, QI/2019 là 5.9% và đến QI/2020 là 6.2%; biên lợi nhuận ròng QI/2018 là 1.5%, QI/2019 là 1.8% và QI/2020 là 1.9%. Chất lượng doanh thu ấn tượng khi 3 quý liên tiếp Công ty đều có dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh, tổng doanh thu thuần tăng 69% nhưng khoản phải thu chỉ tăng hơn 29%. Nợ vay cũng được kiểm soát ở mức an toàn chỉ hơn 500 tỷ so với gần 1000 tỷ vốn chủ sở hữu và 91 tỷ tiền mặt.

Đính kèm: Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I/2020