DỰ KIẾN DOANH THU 2020 ĐẠT 12.000 TỶ ĐỒNG, DIGIWORLD ĐẶT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TĂNG 49% SO VỚI NĂM 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld – “DGW”) đã thông qua Nghị quyết Hội đồng Quản trị, quyết định đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021. Cụ thể:

  • Kế hoạch doanh thu năm 2021 là 15.200 tỷ đồng, tăng 49% so với kế hoạch năm 2020.
  • Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 300 tỷ đồng, tăng 49% so với kế hoạch năm 2020.

Trong đó, kế hoạch được phân bổ ở các ngành hàng như sau:

  • Máy tính xách tay & Máy tính bảng: Digiworld đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 là 5.000 tỷ đồng, tăng 59% so với kế hoạch doanh thu năm 2020. Được biết, 09 tháng đầu năm 2020, mảng này đã hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu nhờ nhu cầu laptop tăng cao, người dân làm việc tại nhà trong đại dịch COVID-19 và ghi nhận thêm doanh thu từ Macbook và iPad.
  • Điện thoại di động: Digiworld đặt kế hoạch doanh thu ngành hàng này năm 2021 là 7.500 tỷ đồng, tăng 55% so với kế hoạch năm 2020. Trong năm 2020, mảng điện thoại có sự tăng trưởng vượt bậc nhờ sự tăng thị phần nhanh chóng của Xiaomi tại Việt Nam, đạt 12% tính đến quý 03/2020. Qua năm 2021, với mục tiêu gia tăng thị phần của Xiaomi, sự đóng góp doanh thu của iPhone từ đầu năm, đặc biệt là dòng iPhone 12 mới ra mắt sẽ giúp Digiworld đạt được kế hoạch đã đề ra.
  • Thiết bị văn phòng: Digiworld đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 là 2.200 tỷ đồng, tăng 29% so với kế hoạch năm trước. Năm 2021, ở ngành hàng này, Digiworld sẽ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của các sản phẩm IoTs của Xiaomi, Apple và Huawei cũng như sự hồi phục trong chi tiêu của các doanh nghiệp, tổ chức.
  • Tiêu dùng: Digiworld đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 là 500 tỷ đồng. Bắt đầu từ cuối năm 2020, Digiworld sẽ bắt đầu phân phối thuốc xương khớp đến từ Italy. Theo kế hoạch, ngoài việc ghi nhận doanh thu từ các sản phẩm của Nestle và các sản phẩm hàng tiêu dùng, công ty sẽ ghi nhận thêm doanh thu của sản phẩm này ở năm 2021.
Kế hoạch 2020Kế hoạch 2021%
MTXT và MTB3.1505.00059%
Điện thoại di động4.8507.50055%
Thiết bị văn phòng1.7002.20029%
Hàng tiêu dùng5005000%
Doanh thu thuần10.20015.20049%
Lợi nhuận sau thuế20230049%

Đơn vị tính (tỷ đồng)

Sau khi kết thúc Quý 3, Digiworld dự kiến doanh thu năm 2020 đạt 12.000
tỷ, lợi nhuận sau thuế 245 tỷ, tương đương vượt 18% và 21% kế hoạch năm
2020.